Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. 1 Kor 12,4
neděle, 12.6.2011

STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ

Poslední akce:

neděle, 12. června 2011
Letnicový Logos v Brně
Jako obvykle v neděli ve 14 h v klubovně Ymky v Brně (Kounicova 3). Spolu oslavíme Letnice, Martina připravuje extra sváteční duchovní program. Zvláštní host J. Zámečník pak představí svůj výzkum na rozporuplné téma pornografie. O co nás okrádá, kdy je naopak nejmenším zlem? Existuje závislost? Jak se jí zbavit, jak hledat správnou míru? Pornografie z hlediska teologického, z hlediska sexuologického, z hlediska mravního.
Více »

Kontakty:

Adresa pro kontakt elektronickou poštou je:
logospraha@email.cz

Adresa:
U Školské zahrady 1
Praha 8 - Kobylisy
PSČ 182 00

Číslo účtu: 0205377389/0800
Variabilní symbol: 55555

Diskuse »

O nás

KDO JSME A O CO USILUJEME?

Občanské sdružení LOGOS ČR je ekumenické křesťanské společenství, jehož cílem je integrace homosexuálních jedinců do společnosti a církví. Obsahem je pastorační, socioterapeutická a poradenská práce s homosexuálně orientovanými občany a jejich rodinami, osvětové působení na širší veřejnost a HIV prevence. LOGOS nabízí zázemí věřícím a hledajícím osobám obojího pohlaví nazávisle na náboženském vyznání.

LOGOS je řádným členem Evropského fóra křesťanských skupin gayů a lesbiček.

Na těchto stránkách můžete získat informace o činnosti organizací Logosu a přečíst řadu textů otištěných v minulosti v časopise L+G Logos. Pomocí odkazů v záhlaví se dostanete do hlavních tématických oblastí, z nabídek v levé části obrazovky si pak můžete vybrat, co Vás zajímá.

Zajímá Vás toto téma? Pak se můžete stavit na některém z našich pravidelných setkání. Těšíme se na Vás!

LOGOS PRAHA - KOŘENÍME CÍRKEV

Své specifičnosti v oblasti citové a sexuální orientace užíváme ve prospěch křesťanství - naším cílem je motivovat a inspirovat celou křesťanskou komunitu k tomu, aby byla odvážná při nastolování současných, často kontroverzních nebo dříve tabuizovaných témat a poctivá při nalézání odpovědí, vnímavá k přáním a potřebám druhých, snášenlivá a moudrá.
Koření bývá většinou nepatrná špetka, a přesto, pokud chybí, pokrm nemá tu správnou chuť a často není k jídlu vůbec. I my, věřící gejové a lesby, představujeme nepatrnou součást širokého křesťanského proudu. Přesto součást důležitou, bez které společenství nemůže být úplné, a je-li takto někdy prezentováno, není obraz pravdivý. Naším mottem chceme vyjádřit, že se snažíme jako jednotlivci působit aktivně a otevřeně v jednotlivých církvích, i jako sdružení v občanské společnosti jako celku.

Design © M-Solutions | © 2011 Logos ČR o.s. | RSS | Poslední aktualizace: 12.06.2011 | Jakub Strouhal