Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. 1 Kor 12,4
neděle, 12.6.2011

Poslední akce:

neděle, 12. června 2011
Letnicový Logos v Brně
Jako obvykle v neděli ve 14 h v klubovně Ymky v Brně (Kounicova 3). Spolu oslavíme Letnice, Martina připravuje extra sváteční duchovní program. Zvláštní host J. Zámečník pak představí svůj výzkum na rozporuplné téma pornografie. O co nás okrádá, kdy je naopak nejmenším zlem? Existuje závislost? Jak se jí zbavit, jak hledat správnou míru? Pornografie z hlediska teologického, z hlediska sexuologického, z hlediska mravního.
Více »

Kontakty:

Adresa pro kontakt elektronickou poštou je:
logospraha@email.cz

Adresa:
U Školské zahrady 1
Praha 8 - Kobylisy
PSČ 182 00

Číslo účtu: 0205377389/0800
Variabilní symbol: 55555

Diskuse »

Akce


Host Logosu 6. dubna 2008 – prof. Věra Sokolová

Žen a dívek na Logose bylo vždy velmi málo. Očekával jsem, že tentokrát na paní Sokolovou přijde více zástupců druhého pohlaví, ale nestalo se tak. Návštěvníků bylo dohromady bez hosta 16, z nichž 4% žen, promiňte, tedy čtyři ženy. Zato paní Sokolová by svou profesí a vystupováním jistě vydala za deset žen.

Další informace »

Listopadové setkání v neděli 14. 11.

Máme tu druhé setkání v této sezóně: neděle 14. listopadu 2010 od 15 h v klubovně YMCY na Kounicově ulici 3 v Brně.

Chceme probrat otázky, které jsou spojené s tématem odpovědnosti za naše jednání, hříchu, viny... Dost zásadní věci ve vztahu k homosexualitě zvláště z katolického hlediska.

Další informace »

Z Filmového festivalu inakosti v Bratislavě: Homosexualita a kresťanstvo – život v strede

Minulý týden se uskutečnil v Bratislavě Filmový festival inakosti. Organizátoři Iniciativa Inakost uspořádala při příležitosti projekcí dvou filmů s gay křesťanskou tematikou diskusi Homosexualita a kresťanstvo – život v strede, které se zúčastnil Logos a Medzipriestor, webová komunita kolem protálu medzipriestor.spatrick.info.

Další informace »

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
2. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
3. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
4. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
5. Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
6. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

Další informace »

Výroční schůze Logosu

Dne 16. ledna 2011 se bude v rámci pravidelného setkání Logosu konat výroční schůze. Toto setkání se uskuteční již od 15 do 19 hodin na faře ČCE u Jákobova žebříku, ulice U Školské zahrady 1, Praha 8 – Kobylisy.

Bohuslužby na Logosu pro vás pravidelně připravují Tomáš Adámek a Miloš Rejchrt.
Mgr. Tomáš Adámek, nar. 1963, bydlím na Moravě, vystudoval jsem evangelickou teologickou fakultu v Praze v letech 1983-1988, potom jsem 14 let působil jako evangelický farář. Setkání Logosu jsem se nepravidelně účastnil od jeho založení, častěji přijíždím od března 2008 a podílím se na vedení bohoslužeb. Člen výboru Logosu od dubna 2009.
Miloš Rejchrt (9. října 1946, Ostrava) je evangelický farář a disident. V letech 1980 - 1981 byl mluvčím Charty 77. V současné době působí jako kazatel ve farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Kobylisích (Kostel u Jákobova žebříku). V Synodní radě ČCE zastává funkci 2. náměstka synodního seniora. Také působí jako překladatel z francouzštiny.

Další informace »
Design © M-Solutions | © 2011 Logos ČR o.s. | RSS | Poslední aktualizace: 12.06.2011 | Licensing Studio